Ta’dîl-i Erkân’a Riâyet Etmeden Namaz Kılan Müslüman Olarak Ölmez, Ümmetimden Denmez!

“Ta’dîl-i Erkân’a Riâyet Etmeden Namaz Kılan Müslüman Olarak Ölmez, Ümmetimden Denmez!” Buyurulduğuna Göre Biz Nasıl Ta’dîl-i Erkân’ı Bilmeden Duruyoruz?!

Sosyal Medya Hesapları:

Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmethoca