MÜNAFIK KİME DENİR.? - 1.

Münafık kime denir.
Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, Müslümanlar gibi yaşadıkları halde, kalpten inanmayan kimselere münafık denir.
Allahu teala "İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah'a ve âhiret gününe inandık’ derler" Bakara suresi 8. Ayet - İşte bunlar münafıklardır
Peygamber efendimiz’de Bize bir hadisinde
Ümmetim hakkında en fazla korktuğum şey söz söyleme sanatında etkili ve bilgili olan bütün münafıklardır diye buyurdu
Bugün öyle kimseler vardır ki Mukaddesatımıza tamamen aykırı şeyleri güya çağdaş olmanın gereğiymiş gibi herkese tavsiye edip dururlar. Bunların bu sözlerine bakılırsa birer ateş topu gibi parıltılarına bakıp sönüp gittikleri görülür sözlerinin içeriğini ne kadar boş ve ifsat edici olduğu hemen ortaya çıkar
Rabbim Dinimizi Münafıklardan korusun Muhafaza eylesin Selam ve dua ile


ALİ YAZICI - İnstagram - @ali_yazici_hoca


YouTube Kanallarımız

FM TV
MERAKLI KANAL
FATİH MEDRESELERİ
İNCİ MİNCİ
ORTAK NOKTA

Fatih Medreseleri; 4 yaş 4 ay 4 günlük iken başlayıp, son nefese kadar devam eden, Kur’an-ı Kerim ve Dini ilimleri kabiliyetine göre öğreten ve yaşatan bir eğitim kuruluşudur.

Fatih Medreseleri; İnsanlığı karanlıktan aydınlığa, cehaletten ilmin zirvesine çıkarıp, Mevlamızın kelamı, Cebrail (a.s.)’in nefesi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e Hira Nur Mağarasında ilk emir olan “Oku” ifadesiyle başlayan Darul Erkam’da çilesi çekilerek olgunlaşan Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve daha nicelerin yetiştiği ve Hz. Ömer ile aşikar olan, Musab bin Umeyr ile Medine’de temelleri atılıp devletin kurulmasına sebep olan, Ashab-ı Suffe ile devam eden, halifeler döneminde düzenlenen, Emevi ve Abbasiler zamanında kurumsallaşan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında devletleşen, 3 Mart 1924 tarihiyle halifeliğin kaldırılıp tekke ve zaviyelerin yasaklanmasından sonra sessizliğiyle devam eden, 1959 yılında Efendi Hazretlerimiz (k.s.) ile beraber tekrar canlanan, 1986 yılında Efendi Hazretlerimizin (k.s.) “Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açın” emri ile kurulan ve bu doğrultu da yürüyen bir medresedir.

http://www.fatihmedreseleri.com
http://www.fatihmedreseleri.tv
http://www.fmhaber.com
#FatihMedreseleri

Web site ; http://goo.gl/WE2JtV
Facebook ; https://goo.gl/kNuc6v
Twitter ; https://goo.gl/CrAEot