Kıymetli büyüğümüz Süleyman Kuku Hocamıza Cenâb-ı Hak ziyâdesiyle rahmet eylesin

İmâm Rabbânî Hazretleri’ne ve Halîfelerine en çok hizmet veren eserleri neşreden kıymetli büyüğümüz Süleyman Kuku Hocamıza Cenâb-ı Hak ziyâdesiyle rahmet eylesin ve Müceddidiyye meşâyıhının özel iltifatlarına mazhâr eylesin. Âmîn!

Sosyal Medya Hesapları:

Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmethoca