Kendine Ait Bir Şeyi Beğendiğinde Bu Duâyı Okuyan Ölüm Hariç Onda Hiçbir Afet Görmez!

Kendine Ait Bir Şeyi Beğendiğinde Bu Duâyı Okuyan Ölüm Hariç Onda Hiçbir Afet Görmez!

Duânın Kaynağı; İbnü’s-Sünnî, ‘Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, rakam:208, sh:171 Beyhakî, Şu‘abu'l-Îmân, no:4060, 6/212

Sosyal Medya Hesapları:

Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmethoca

style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout="image-top"
data-ad-layout-key="-8h+1z-ea+db+jy"
data-ad-client="ca-pub-2593814217562516"
data-ad-slot="9434158007">