Harekesiz Metin Okuma Çalışması - 7| HD

-Bu video serimizde , orta seviye Arapça bilen arkadaşlarımıza hitap etmeye çalıştık.

--Harekesiz bir kelimeye nasıl hareke verilir ? Harekesi olan bir kelime , neye dayalı olarak bu harekeyi alıyor ?

-- Bu videoda , bir nahiv kitabı olan Acrumiyye üzerinden inceleme yapılmıştır.